להתחברות

השתלמות סוגיא - מודיעין

סיינפלד צודק

סיינפלד צודק

אי אפשר לומר לחבר את האמת
על חברתו בזמן שהם יוצאים

9
קרימר צודק

קרימר צודק

חייבים לומר את האמת
לחבר על חברתו
דווקא בזמן שהם יוצאים

5
sources

לכניסה לפרטי המשתמשים
לחץ כאן

=====================

הדיון הערוך

 • מיכאל ברמץ

  קריימר נגד סיינפלד : כתיבה אישית קריימר נגד סיינפלד : כתיבה אישית (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  במידה והצבעתם בעד קריימר . לחצו כאן למטה על "תגובה " ונמקו את עמדתו של סיינפלד (אי אפשר לומר לחבר… במידה והצבעתם בעד קריימר . לחצו כאן למטה על "תגובה " ונמקו את עמדתו של סיינפלד (אי אפשר לומר לחבר את האמת על חברתו בזמן שהם יוצאים) (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  במידה והצבעתם בעד סיינפלד. לחצו כאן למטה על "תגובה " ונמקו את עמדתו של קריימר (חייבים לומר את האמת לחבר על חברתו… במידה והצבעתם בעד סיינפלד. לחצו כאן למטה על "תגובה " ונמקו את עמדתו של קריימר (חייבים לומר את האמת לחבר על חברתו דווקא בזמן שהם יוצאים) (צפיה בדעה במקור)
 • מיכאל ברמץ

  מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" - כתיבה קבוצתית מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" - כתיבה קבוצתית (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  מדוע מותר לשקר לדעת בית הלל ? והרי התורה אסרה על השקר לדיון התלמודי מדוע מותר לשקר לדעת בית הלל ? והרי התורה אסרה על השקר לדיון התלמודי (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  מדוע אסור לשקר , אפילו כדי לשמח חתן וכלה לדעת בית שמאי  לדיון התלמודי מדוע אסור לשקר , אפילו כדי לשמח חתן וכלה לדעת בית שמאי  לדיון התלמודי (צפיה בדעה במקור)
 • אביה וייס

  לדעת מי מתאימות עמדות סיינפלד וקריימר ? לדעת מי מתאימות עמדות סיינפלד וקריימר ? (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  האם דעתו של סיינפלד דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל? נמקו האם דעתו של סיינפלד דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל? נמקו (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  האם דעתו של קריימר דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל? נמקו האם דעתו של קריימר דומה לעמדת בית שמאי או לעמדת בית הילל? נמקו (צפיה בדעה במקור)
 • עורך

  האם יתכן שעמדתו של סיינפלד מסתדרת גם עם דעת בית שמאי וגם עם בית הלל ולהיפך - האם יתכן שעמדתו… האם יתכן שעמדתו של סיינפלד מסתדרת גם עם דעת בית שמאי וגם עם בית הלל ולהיפך - האם יתכן שעמדתו של קריימר מסתדרת אף היא עם שתי הדעות (צפיה בדעה במקור)
 • אביה וייס

  ניתוח מקורות ניתוח מקורות (צפיה בדעה במקור)