להתחברות

השתלמות סוגיא - מודיעין

המחבל קודם

המחבל קודם

צריך לטפל קודם במחבל הפצוע קשה

0
חף מפשע קודם

חף מפשע קודם

צריך לטפל קודם בחף מפשע אפילו שהוא פצוע קל

0
 

התלמידים ילמדו לחקור בעצמם מהי שבועת הרופאים. השאלה היא רלוונטית לחייהם מכיוון שהם עוד מעט ילכו לצבא ויצטרכו להתמודד עם מצבים מוסרים שיש בהם דילמה. כמו האם להציל מחבל, או לא לירות בו