להתחברות

השתלמות סוגיא - מודיעין

מטרות היחידה

מטרות היחידה

התנסות בתהליך למידה ופעילות של המשתלמים בתוך אתר הקורס.

תוצרי היחידה

תוצרי היחידה

יכולת התמצאות ופעילות סימולציה  כתלמידים בתוך האתר כולל משוב עמיתים.

המטלה

המטלה

לכתוב עמדות, פירוש של מקור ותגובות מונחית לעמדות אחרות.

הפעילות היא בסוגיית שקרים לבנים שבה עסקנו במפגש הראשון

לחצו כאן 

 

להקלטת המפגש

לחץ כאן