להתחברות

השתלמות סוגיא - מודיעין

מטרות היחידה

מטרות היחידה

הכנת מערך פעילות לקראת ביצוע בשטח.

תוצרי היחידה

תוצרי היחידה

למידת תכנון מערך פעילות /מערך שיעור ב"כיתה הפוכה", משולב סביבה טכנולוגית.

המטלה

המטלה

המשתלמים יכינו מערך פעילות / מערך שיעור המבוסס על למידה ב"כיתה הפוכה" ובסביבה הדיגיטלית לקראת בצוע בשטח במפגש הבא.

 
  • =====================