להתחברות

השתלמות סוגיא - מודיעין

בעד

בעד

בעד ענישה קולקטיבית

0
נגד

נגד

בעד ענישה קולקטיבית

0
 

תלמידי שכבת י"א מבית ספר תיכון יצאו ביום ראשון האחרון לטיול שנתי של יומיים למדבר יהודה. אך השקט הפראי של המדבר התחלף עד מהרה בקול פיצוץ עז, כאשר בלילה הראשון לטיול השליך אחד התלמידים חזיז שהתפוצץ וזרע בהלה רבה. בתגובה החליט מנהל בית הספר לבצע בירור מיידי, שאליו כינס את כל התלמידים. במהלך בירור זה, טוענים הורי התלמידים, דרש המנהל מהמורים לדווח לו מי אחראי למעשה הקונדס. לאחר שהתלמידים סירבו להלשין, מימש מנהל בית הספר את איומו, ולמחרת בבוקר, במקום להמשיך במסלולי הטיול עד לערב, הועלו התלמידים על אוטובוסים וחזרו לבתיהם. החלטתו של המנהל עוררה כעס רב בקרב ההורים ובקרב התלמידים.