להתחברות

השתלמות סוגיא - מודיעין

מפגש ראשון | עמוד דיון

תקציר

הדיון

קריימר נגד סיינפלד : כתיבה אישית

x
סיינפלד צודק

סיינפלד צודק

8 תגובות
 • יאיר קבון

 • אתי טלר

 • שרה מזרחי

 • רות טפירו

 • אילת שניאור

 • שרה מזרחי

 • אילת שניאור

 • בלינדה ליפצר

x
קרימר צודק

קרימר צודק

9 תגובות
 • מוטי טלר

 • איריס זוהר

 • משה המר

 • משה המר

 • x

  אם אתה חבר טוב ,אתה צריך לשקף לחבר שלך את המציאות. התור זו חברות אמת.

  נכון שזה ממש לא פשוט כי האהבה עיוורת. אבל אם אתה חבר אמת זו חובתך

  דורית פרידמן

 • משה המר

 • שרה מזרחי

 • אילת שניאור

 • ישי מאיר

מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" – כתיבה קבוצתית

x

ש

בית הלל

בית הלל

5 תגובות
 • משה המר

 • משה המר

 • אילת שניאור

 • ישי מאיר

 • ישי מאיר

x
בית שמאי

בית שמאי

6 תגובות
 • משה המר

 • משה המר

 • אילת שניאור

 • בלינדה ליפצר

 • ישי מאיר

 • איריס זוהר

לדעת מי מתאימות עמדות סיינפלד וקריימר ?

x

האם סיינפלד הוא לשיטת בית שמאי או לשיטת בית הילל?

דעת סיינפלד

דעת סיינפלד

4 תגובות
 • x

  סיינפלד הולך לפי בית שמאי

  יאיר קבון

 • x

  דעתו של סיינפלד דומה לעמדת בית הלל

  משה המר

 • אילת שניאור

 • ישי מאיר

x

האם דעתו של קריימר דומה לשיטת בית שמאי או בית הילל?

דעת קריימר

דעת קריימר

5 תגובות
 • מוטי טלר

 • יאיר קבון

 • משה המר

 • ישי מאיר

 • בלינדה ליפצר

x

האם החלוקה הכרחית ?

האם יתכן שעמדתו של סיינפלד מסתדרת גם עם דעת בית שמאי וגם עם בית הלל

ולהיפך – האם יתכן שעמדתו של קריימר מסתדרת אף היא עם שתי הדעות

האם החלוקה הכרחית ?

האם החלוקה הכרחית ?

2 תגובות
 • משה המר

 • אילת שניאור

ניתוח מקורות

x

חפשו את המקור שבחרתם בעמוד המקורות
וכתבו בתגובה אליו את הנמקתכם

מקורות

מקורות

x

אני מסכים ומעריץ את החלטתו ופועלו של הרב בק. במצב הנתון (הבלתי נתפס) שבו היה שרוי, בחירתו היתה לפעול לצמצם את הפגיעה ברוח האדם לכדי הרע במיעוטו.

לדעתי הוא לשיטת בית הלל המצדדים ב'שקר לבן' במקרים מיוחדים לפי המצב והעניין

משה המר

אילת שניאור

תגובה אחת
 • x
  אני מאמינה שהאמת חשובה אבל עלינו להיות רגישים באיך אנו אומרים דברים

  בלינדה ליפצר

אילת שניאור

ישי מאיר

ישי מאיר

תגובה אחת
 • מחלוקת

  משה המר

איריס זוהר

תוכן עניינים

קריימר נגד סיינפלד : כתיבה אישית

לקריאה

מחלוקת : "כיצד מרקדין לפני הכלה" – כתיבה קבוצתית

לקריאה

לדעת מי מתאימות עמדות סיינפלד וקריימר ?

לקריאה

ניתוח מקורות

לקריאה

תגובות אחרונות

user profile image
בלינדה ליפצר
31.01.2020 9:54

אני מאמינה שהאמת חשובה אבל עלינו להיות רגישים באיך אנו אומרים דברים

user profile image
משה המר
31.01.2020 1:55

איני חושב שבסיטואציה הנתונה בגטו היתה איזו סבירות ממשית לכך שאמירת האמת  תביא להצלת חיים או תקווה. אדרבא, בהעדר סבירות לפתרון/תקווה יש באמירת האמת סכנה ממשית וציבורית. היא עלולה לזרוע בציבור בהלה, ייאוש וחדלות אישים ברמות הגובלות בסכנת חיים.

user profile image
איריס זוהר
30.01.2020 16:48

לפי פירוש זה מותר לשקר בשלושה מקרים. ניתן להבין שאין לשקר לחתן לגבי המראה של כלתו. מדובר במצבים שבהם יש לשמור על פיוס בין בני הזוג עד כדי אישור לספר שקרים. מצד אחד, מדובר בזוג בזמן חתונה ומדובר במראה ולא בדברים. מכאן יוצא שאין מדובר באחד משלושת המקרים המותרים בשקר ולכן, אין לומר לחתן את ה"אמת" בדבר מראה הכלה.

user profile image
ישי מאיר
30.01.2020 16:04

קשה לומר שמקור זה קשור ישירות למחלוקת בית שמאי ובית הלל. כיוון שכאן עולה דילמה נוספת האם אמירת האמת יכולה להציל חיים של ממש ואילו במקרה של כלה וחתן , אמירת האמת על הכלה במובן שהיא יפה או לא יפה , אין בה שום נפקא מינה למעשה , שהרי החתן כבר בחר בה  

user profile image
ישי מאיר
30.01.2020 15:59

כיצד מרקדין לפני הכלה? מסכים לדעתך , וכפי שנאמר במקור  המשווה את הנישואין לקניית מקח בשוק שראוי לומר לאדם שקנה מקח שאינו נראה בעיני חברו . שהמקח הוא טוב

user profile image
אילת שניאור
28.01.2020 17:57

בית הילל אומרים מותר להגיד שהכלה יפה וחסודה כי אין אפשרות לשנות את הכלה היא כבר נבחרה. לעומת זאת בית שמאי אומרים אין לשקר אלה לתאר תכונה חזקה של הכלה. אחד הדברים שעלולים להגרם בעקבות אי אמירת אמת זה שהאדם שמולנו לא ידע אם מה ששאל אותנו נכון או שקר על מנת להגן עלינו ולכן אני חושבת שחייבים להגיד את האמת שלנו תוך דגש שזאת האמת שלנו.

user profile image
אילת שניאור
28.01.2020 17:32

אני מאמינה שהאמת גם אם היא כואבת חייבת להאמר במיוחד כאשר מדובר באנשים שאנו אוהבים

user profile image
אילת שניאור
28.01.2020 17:30

כן, שתי הדוגמאות  יכולות להסתדר עם בית שמאי ובית הילל שכן , מדובר בחברה ולא בכלה ויש מצב שלו היו מגיעים לחתונה הדעה הייתה משתנה

user profile image
משה המר
26.01.2020 18:38

אני מסכים ומעריץ את החלטתו ופועלו של הרב בק.

זוהי שיטת בית הלל המצדדים ב'שקר לבן' במקרים מיוחדים לפי המצב והעניין.

במצב הנתון (והבלתי נתפס) שבו היה שרוי, בחירתו היתה לפעול לצמצם את הפגיעה ברוח האדם לכדי הרע במיעוטו.

user profile image
משה המר
26.01.2020 15:58

שניהם ייתכנו במידה ונמצא הבדלי מאפינים מהותיים בין המקרים. אם נטען שהמקרה של נישואין הינו חריג מבחינת תוצאותיו של 'השקר הלבן', שכן סכנת הנזק שייגרם מכך לחתן ולכלה, בני משפחתם וצאצאיהם היא ממשית וכבדת משקל, ייתכן שסיינפלד יסכים במקרה זה עם בית שמאי. אם נטען לעומת זאת שהמקרה של 'כלה ביום חופתה' מתייחד בכך שהחיבור בין בני הזוג הוא מצב 'נתון', בלתי הפיך ובלתי ניתן לתיקון, ייתכן שקריימר יסכים שלא נותר אלא לעודד את בני הזוג, כדעת בית הלל

משתתפים